Buffalo Bill,
1968,
huile/lin,
46 x 38 cm

zuka menu rubrique

americain

planche